Mahmut Özturan ile Felsefe Sohbetleri

FELSEFE

"Felsefe; düşünmek, sorgulamak, irdelemek; insanla ve insan yaşamıyla ilişkili her konuya
nitelikli sorular sorularak alınan yanıtların irdelenmesiyle varılabilen düşünceler bütünüdür."

Felsefe deyince akla ilk gelen kavramlardır bunlar. Düşünen ilk insanla başlayan “felsefe: derin düşünme” serüven ve yolculuğu hiç bir zaman durmadı. Derin düşünmeleri seven büyük düşünürlerin, uzun yıllarını ve hatta yaşamlarını vererek açtıkları yeni yollar, yeni sayfalar ve yeni konular ile her gün daha da gelişmekte, derinleşmekte ve ilerlemektedir, yaşamın kendisi gibi! Aslında felsefe, kısaca yaşamın kendisidir; ama somut olarak değil, yaşamın gündelik sıradanlıklarının değil, daha çok soyut kavramlarının bolca ve derince sorgulandığı bir araştırma okuludur sanki! Yaşamın görünen sıradanlıklarını değil, görünmeyen perde arkalarını, yani bir anlamda yaşamın bilinmez gibi görünenlerini düşünmek ve sorgulamaktır felsefe..

Tikel yaşamın sıradanlığından, her fırsatta küçük de olsa pencereler açmaya çalışarak tümel yaşamı anlamaya çalışmaktır felsefe.. Kısa zaman dilimlerinde de olsa, derin düşünmeye yönelen her birey, felsefeye yönelmiş ve felsefe dünyasına ilk adımını atmış olur. Çoğu zaman, bilinçsizce de olsa, atılan bu ilk küçük adımlar, eğer bireyin düşünsel dünyasında yeterli birikim ve altyapı oluşmuş ise, yeterli düşünsel bilinç donanımına sahip ise, analitik değerlendirmelerle her gün daha da derinlere gitme gereğini duyacaktır. Derinlere giden bu düşünsel yolculuklar hiç de kolay olmaz. Çünkü, gerçek yaşamın fiziksel boyutuyla benzer anlam ifade edecek şekilde; yerin ya da göğün derinliklerine gidildikçe, oksijen azalması nedeniyle nefes almakta zorlanıldığı gibi, derin düşüncelere yapılan yolculuklarda da, insan çoğu zaman nefes almakta ve düşündüklerini gerçek zamanlı algılamakta zorlanacaktır. Derin sorgulamalar, analitik irdelemeler, detay analizleri, içinden kolaylıkla çıkılabilecek nitelikli olmadığından, bireylerin çok uzun soluklu düşünsel yolculuklar yaşamaları olasıdır.

Evet, temelde basit tanımıyla felsefe, “düşünmek ve sorgulamaktır” denilebilse de, genelde uygulama ve deneyimleme süreci zor ve sancılı olur. İlginç olan, bu derin düşünsel süreçlerin sonunda net bir noktaya ulaşabilmenin neredeyse olanaksızlığıdır! Çünkü bu değerli ve yüce yolculuklara, antik çağ düşünürlerinden beri nice değer olmuş büyük düşünürler bile, üzerinde çalıştıkları ve derince düşündükleri hiç bir konuya tam olarak nokta koyamamışlar, “bu, budur!” diyememişlerdir. Açılmış olan bunca felsefe okullarında yapılmış ve yapılmakta olan bunca dersler, üretilen onca düşünceler ve bu derin düşüncelerin sonunda ortaya çıkan mükemmel düşünsel enerji ve bu enerjilerin güneş gibi yansıdığı binlerce ciltlik felsefe kitaplığına rağmen, hiç bir büyük düşünür, hiç bir felsefe konusuna nokta koyamamış; sadece kendi kişisel düşüncelerini belirtmişlerdir.

Tümel yaşam sürdükçe, düşünce fırtınaları, sorgulamalar ve irdelemeler de devam edecek ve felsefe de var olacaktır. İnsanı ve yaşamı değerli kılan da, zaten düşüncelerimiz ve değerlerimizdir. Düşüncesiz bir dünyanın, düşüncesiz bir yaşamın değersiz ve anlamsız olacağı da bilinen gerçektir.

Mahmut Özturan
2012

Felsefe    Felsefeci    Yaşam    İnsan    Düşünce    Değer    Akıl    Gerçek    Doğruluk    Umut