Mahmut Özturan ile Felsefe Sohbetleri

FELSEFECİ OLMAK

Felsefeci kimdir ve ne yapar?

"Felsefe; düşünmek, sorgulamak, irdelemek; insanla ve insan yaşamıyla ilişkili her konuya nitelikli sorular sorularak alınan yanıtların irdelenmesiyle varılabilen düşünceler bütünüdür."

1. Felsefecinin temel amacı,
    felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.

2. Yaşamı ve düşünceleri, merak ve şüphe ile doludur.

3. Yaşamı ve sorunlarını; bilgi, algı ve sezgi gücüyle görür.

4. Düşünce ve üretimleri, sorgulayan bir zihnin ürünüdür.

5. Yaşamı ve konularını bütün yönleriyle ele alır, irdeler.

6. Düşünceleri hem kurucu, hem çözümleyicidir.

7. Sorunlarla karşılaşmaktan ve sorunlarla uğraşmaktan korkmaz.

8. İnsan yaşamıyla ilgili her konuyu evrensel niteliği ile düşünür, irdeler, çalışır.

9. Yaşamla ilgili konuları çok boyutlu olarak görür ve her boyutuyla anlamaya çalışır.

10. Her konuyu eleştirel bakış açısıyla düşünür ve akıl temelli düşünceyle sorgular.

11. Şeylerin, niçin “oldukları gibi olduklarını” merak eder, araştırır.

12. Bilgi, deney, algı ve sezgi sonuçlarından oluşan düşüncelerini analiz eder, çözümler.

13. Varlık, bilgi ve değer gibi konularda yaşamın anlamıyla ilgili
      yeni sorular sorar, önceden sorulmuş soruları çözümlemeye çalışır.

14. Çözümlenmiş araçlardan yararlanarak dünyayı yeniden kurar,
      yaşamı yeniden biçimlendirir, yeni düşünce sistemlerinin altyapısını oluşturur.

15. Basit algılardan, karmaşık düşünce sistemlerine kadar “insan yaşantısı”
      içerikli her olgu, felsefeciye düşünme ve çalışma konusu oluşturur.

Mahmut Özturan
2012

Felsefe    Felsefeci    Yaşam    İnsan    Düşünce    Değer    Akıl    Gerçek    Doğruluk    Umut