Mahmut Özturan ile Felsefe Sohbetleri

Hoşgeldiniz
İnsanın en değerli eylemi, hem kendi öz yaşamını, hem de tümel yaşamı anlamaya çalışmak amacıyla sorgulamalar yapmasıdır. Yaşamın gerçeklerini kavrayan birey; değerler dünyasını anlar ve yaşamını bu gerçeklere göre düzenler. Yaşamı değerli ve anlamlı kılan, bireylerin bu erdemli çabaları ve uğraşlarıdır. Yaşam, ancak okuyarak, düşünerek ve sorgulayarak değerlenir.

Teşekkür
1990’lı yıllardan beri tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten duygularımla teşekkür ediyor, saygılarımla iyilikler, güzellikler ve esenlikler diliyorum.