Mahmut Özturan ile Felsefe Sohbetleri


Mahmut Özturan

1955 yılında doğdu. Yaşamı; eğitim, öğretim, kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak, yazmakla, yaşamın kendisini derin ve uzun soluklu sorgulamakla dolu dolu geçti, geçiyor. Yaşamın zorluklarını; insan ilişkilerindeki dürüstlük ilkesine sıkıca bağlı olmanın ve öyle kalma çabalarının neden olduğu ciddi zorluklar yaşadı ama bunun sonucunda piştiğine memnun. Yaşamın gerçekle bağı ve sıradanlığı üzerine düşünsel irdelemeler yaptı, yapıyor; derin düşüncelere yolculuk en büyük zevki.

Felsefe ve edebiyata ilgisi lise sıralarına dayanır. Lise yıllarında yazı ve şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. 2000’li yıllarda, yazdığı makalelerini felsefem.net adresinde periyodik olarak yayımladı. Gördüğü ilgi ve gelen talepler üzerine, bu makalelerinden oluşan ilk kitabı “İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” 2005 yılında, “Yaşamı Önemsiyorum” ise 2014 yılında yayınlandı. Bu kitabı, aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı. Felsefe ve sanat içerikli diğer kitapları yayına hazırlanıyor. Felsefe okumalarında ağırlıklı olarak Aritoteles, Nietzsche, Schopenhauer ve Foucault yer aldı. Okumalarında, düşünürün fikirlerini incelemekle birlikte, aynı zamanda düşünürün yapıtına esas olan düşüncenin altyapısını çözümlemeye de çalıştı. Bu yöntemle düşüncelerin görünmeyen satır aralarını keşfetmeye çalışıyor.

Fotoğrafın sanat boyutuyla ilgilendi, 14 kişisel sergi açtı. 2002 yılında “Rhythmosthetica” fotoğraf sergisi başta İTÜ ve ODTÜ olmak üzere 5 üniversitede sergilendi. Fotoğraf sanatı ve felsefesi üzerine 30 makalesi yayınlandı, bu yazıları kitap olarak yayınlanacak. Sanatın düşünsel boyutunu anlatan yazılarında, felsefenin sanattaki önemini vurguladı. Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından 2013 yılında yayınlanan “Fotoğraf Ustaları 3” kitabında kendisine yer verildi. 1995-2015 yılları arasında 20 yıl boyunca İFOD(İzmir), FSK(Ankara), PSA(ABD) ve RSA(İngiltere) Fotoğraf Sanatı derneklerinin üyelikleri devam etti. Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi'nin (TSFM) kurucusudur. TSFM, sanat yaşamlarında başarılı olmuş değerli fotoğraf sanatçılarının yer aldığı saygın bir platform olarak, ilkeli programıyla ülkemizde eksikliği duyulan bir boşluğu dolduruyor.

Düşünen insanların fikirleriyle, üreten insanların yapıtlarıyla dünyanın entelektüel birikimine katkıda bulunduklarını, bu düşünce ve yapıtların paylaşımlarının tümel yaşama artı değerler kazandırdıkları inancıyla, bu doğrultudaki her bir katkının gelecekte değer olabileceğini düşünür. Uzun yılların felsefe ve sanat üzerine deneysel ve düşünsel birikimlerini yazmak ve yayınlamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 2 yeni kitabı yayına hazır, baskı gününü bekliyor. Farklı 3 kitabı üzerinde eşzamanlı çalışmaları devam ediyor. Yoğun bir şekilde düşünüyor ve yazıyoru. Çalışmaları hep felsefe, hep yaşam, hep düşünce...

Teşekkür
1990’lı yıllardan beri, gerek fotoğraf, gerek sanat, gerek felsefe; tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle bana büyük katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma; tüm değerli düşünce, sanat ve felsefe dostlarıma en içten, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Düşünce ve yazılarımla dünyaya, insanlığa ve ülkemize yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.