Hoşgeldiniz. Her insanın, aklını kullanabilmeye başladığı ilk zamanların hemen sonrasındaki en önemli eylemi, düşünebildiği en yüce gerçek, öncelikle kendi öz yaşamını ve hemen sonrasında da tümel yaşamı anlamaya çalışmak amacıyla sorgulamalara başlamasıdır. Yaşam, her canlının netlikle duyumsadığı en gerçek olgudur. İnsanlar kendi öz yaşamlarının anlamını, önemini ve değerini çözümleyerek bir sonuca ulaşamadan, kendileri dışındaki genel yaşamı ve bu genel yaşamın kendi öz yaşamlarına kattığı artı değeri anlayabilmeleri zordur. Yaşamın gerçeklerini kavrayan birey; değerler dünyasının gereksinimlerini anlar ve bunlara önemleri oranında zaman ayırmayı öğrenir. Yaşamı değerli ve anlamlı kılan, bireylerin bu erdemli savaşımlarıdır. Yaşamınızı okuyarak, düşünerek ve sorgulayarak anlamlı ve değerli kılmanızı ümit ediyor ve diliyorum.

Mahmut Özturan

image Eğitimci, okur, yazar, felsefeci, fotoğraf sanatçısı. Yaşamı; eğitim, öğretim, yönetim, felsefe, düşünmek, okumak, yazmak... Devamı

Felsefe Sohbetleri

image Önce kendimizi ve sonra yaşamın kendisini anlamaya çalışalım. Görünen sıradanlıkları değil, bilinmez gibi görünenleri...
Devamı

Yazıları

image Felsefe ve düşüncenin derinliklerine inmeye çalışan yayınlanmış yazılarını, kitaplarından alıntıları ve yayınlanmamış yazılarını... Devamı

Kitapları

image Yayınlanmış kitapları, yeni kitap çalışmaları, Yayına hazırlanan ve baskı sürecinde olan kitapları, Kitaplığı, kitap ve dergi önerileri... Devamı
Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten duygularımla çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.