Hoşgeldiniz. İnsanın en değerli eylemi, hem kendi öz yaşamını, hem de tümel yaşamı anlamaya çalışmak amacıyla sorgulamalar yapmasıdır. Yaşamın gerçeklerini kavrayan birey; değerler dünyasını anlar ve yaşamını bu gerçeklere göre düzenler. Yaşamı değerli ve anlamlı kılan, bireylerin bu erdemli çabaları ve uğraşlarıdır. Yaşam, ancak okuyarak, düşünerek ve sorgulayarak değerlenir.
       
       
       
Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten duygularımla çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.