Hoş geldiniz.
Arkhe Felsefe Akademisi, 05 Mayıs 2024 tarihinde, felsefeci yazar Mahmut Özturan yönetiminde okumayı, yazmayı, düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, irdelemeyi, kısaca felsefeyi sevdirmek ve sürekli yenilenen ve zenginleşen bir içerikle ülkemiz felsefe çalışmalarına katkı vermek amacıyla kuruldu.

Program.
Akademik programda derslerimiz, 6 aylık dönemler halinde yapılacaktır. 1. Dönem, 2024 Mayıs–Aralık aylarında devam edecek ve sonra her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeni konularla yeni dönemler başlayacaktır. Derslerimiz, düşünceye ve felsefeye ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.

Dönem konusunda temel bilgilere ve konuyla bağıntılı filozofların düşünce ve tanıtımlarına yer verilerek, katılımcılara bilgi edinme ortamı sunulmuş ve konuyla ilgili eğitimlerine olanak sağlanmış olacaktır. Çalışmalarımız; web sitemiz, Facebook ve Instagram hesaplarımızla birlikte bir bütün olarak yürütülecektir.

Çalışma konularımızı, üzerinde daha çok düşünülmesinin gereği ve yararına inandığımız temel felsefi kavramlar arasından seçmekle birlikte, düşünce dünyasına değer katacağına inandığımız yeni konu ve kavramlar da üreterek ve programımıza alarak, ülkemiz felsefe birikimine katkı vermeyi planlıyoruz. Akademimiz, konu önerilerine açık olacaktır.

1. Dönem.
2024 yılı Mayıs ayında başlayarak yıl sonuna kadar devam edecektir. Akademimizin adı olması nedeniyle oluşturduğumuz ve sürekli geliştirmeyi planladığımız ARKHE özel sayfamıza ek olarak, ilk akademik dönem çalışma konumuzu da “ARKHE” olarak belirledik. Tüm yayınlarımızı inceleyerek, okuyarak ve takip ederek, Arkhe konusunda bilgilenmenizi ve ihtiyaç duyacağınız ek konuları da araştırarak 1. Dönem çalışmalarımıza katılımınızı bekliyoruz.

1. Dönem için son katılım tarihi: 31.08.2024
Kontenjan: 20 (+ 10 Yedek)

Dersler.
Derslerimiz; Okuma, Araştırma, Bilgilenme ve Yazma (düşünsel üretim) olmak üzere dört aşamadan oluşur. İlk üç aşamada katılımcılar web sitemizde verilen dönem konusu hakkındaki bilgileri okurlar, ayrı/farklı kaynaklar araştırırlar, bilgilenirler, kişisel hazırlık çalışmalarını yaparlar ve dördüncü aşama olarak, hazırladıkları en çok 1000 kelimeden oluşacak kendi düşünsel üretimlerini (yazılarını) akademiye gönderirler. Gönderilecek yazılarda, yararlanılan veya alıntı yapılan kaynaklar belirtilir, alıntı oranı 1/4 ü geçmemelidir. Uygun bulunan çalışmalar akademi web arşivinde kalıcı olarak yayınlanır.

Katılım.
Derslerimiz online veya anlatımlı değildir. Okuma, Araştırma, Bilgilenme ve Yazma (düşünsel üretim) olmak üzere dört aşamadan oluşan derslerimize katılmak isterseniz, katılım istek yazınız ekinde, aşağıdaki bilgileri de içeren tanıtım yazınızı e-posta adresimize göndermeniz gerekiyor.

1. Adı, Soyadı
2. Doğum yılı
3. Yaşadığı şehir
4. Eğitim durumu
5. Felsefeye ilgisi
6. Varsa Felsefe okumaları hakkında bilgi
7. Varsa yayınlanmış yazı ve kitapları
8. Açık e-posta adresi

Katılımcıların dönem çalışmalarını başarıyla tamamlamaları durumunda yazıları akademi web arşivinde kalıcı olarak yayınlanır. Yazısı yayınlanan katılımcılara dijital “Dönem Katılım Belgesi” verilir ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılır.

E-posta:
arkhe@felsefem.net
arkhe.felsefe.akademisi@gmail.com

İletişim.
Katılımcılarla iletişim, Facebook Messenger üzerinden yapılacaktır. Facebook sayfamız üzerinden kolaylıkla mesaj gönderebilirsiniz.

Kaynak
Yayın çalışmalarımızda genel olarak felsefe sözlükleri, ansiklopediler ve Wikipedia sayfalarından yararlanılmaktadır. Özel bir eser kaynak olarak kullanıldığında mutlaka belirtilmektedir. Felsefe Sözlüklerini hazırlayan sayın Ahmet Cevizci, sayın Sarp Erk Ulaş ve sayın Orhan Hançerlioğlu hocalarımıza değerli çalışma ve katkılarından dolayı saygılarımızla teşekkür ediyoruz.

İlginiz ve takibiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.

Mahmut Özturan
01.06.2024