• Yaşamı

  1955 doğumlu. Yaşamı; eğitim, öğretim, kamu ve özel sektörde yöneticilik ve danışmanlık, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak, yazmakla, yaşamı derin ve uzun soluklu sorgulamakla geçti, geçiyor. İnsan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine sıkıca bağlı olma ve öyle kalma çabalarının neden olduğu ciddi zorluklar yaşadı, ama sonuçta piştiğine memnun. Düşünce ve yazılarıyla tümel yaşama katkı vermek ve yararlı bir insan olmak için çalışıyor.

 • Felsefe Dünyası

  Yaşamı sorgulamaya ve anlamaya başladığı gün, kendisini felsefe dünyasının içinde buldu. Çokça felsefe okumaları, düşünme ve analizleri sonunda, yazmaya başladı. Ağırlıklı olarak Aritoteles, Nietzsche, Schopenhauer ve Foucault okudu. Okumalarında, düşünürün fikirlerini incelemekle birlikte, aynı zamanda düşünürün yapıtına esas olan düşüncenin altyapısını çözümlemeye çalıştı. Bu yöntemle düşüncelerin görünmeyen satır aralarını keşfetmeye çalışıyor. Yaşam okulu devam ediyor: okumaya, düşünmeye ve üretmeye devam.

 • Yazıları

  Felsefe ve edebiyata ilgisi lise sıralarına dayanır. Uzun zamanlarını okumaya ve düşünmeye ayırınlar, bir süre sonra düşüncelerini yazma ve paylaşma gereği duyarlar, onun da öyle oldu. Felsefe, yaşam, fotoğraf ve sanat üzerine yazılar yazmaya başladı. Yazılarını 1995 yılından itibaren çeşitli bloglarda ve 2000 yılından itibaren de "felsefem.net" sayfasında yayımlamaya başladı. Gördüğü ilgi ve gelen talepler üzerine, bu makalelerinden oluşan ilk kitabı: "İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar" 2005 yılında yayınlandı. Ayrıca, sanat ve felsefe içerikli 100+ makalesi yayımlandı.

 • Kitapları

  Yaşamı çoklu/çokça okumalar ve derin düşünme analizleriyle geçen bir insan olarak hep yeni birşeyler öğrenmek ve insanlara yararlı olabilecek projeler üretmek çabası içinde oldu. İlk kitabını yayına hazırladığı günkü heyecanıyla ve yeni projeleriyle hep yaşama katkı verme çabası içinde ve yararlı olabilmek ümidiyle yazmaya devam ediyor.

  1. Kitabı
  "Olmazsa Olmazlar"
  (2005)
  "Yaşamın sorgulandığı bir kitap. Kendisini bile bilemeyen bir insan isek eğer; kendi öz yaşamımız ve mutluluğumuz için bile yeterli bir çaba içinde değilsek eğer; varlığımızın temel gereksinimlerinin bilincinde olamadan kocaman hedeflerin peşindeysek eğer; kendimizi sorgulamaya hiç yanaşamazken tüm dünyayı sorumsuzca sorgulayabilecek gücü kendimizde bulabiliyorsak eğer; kendimizi ve yaşamı çokça düşünmemiz gerekecektir!"

  2. Kitabı
  "Yaşamı Önemsiyorum"
  (2014)
  "Yaşamı Önemsiyorum, çünkü, daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler olduklarını düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyi’ye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulama çabası içinde olmalıyız. Çeşitli yaşamsal konular üzerinde sizleri düşünmeye, analiz ve irdelemelere davet ediyorum."

  Bu kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü, Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı.

  3. Kitabı
  "Yaşamı Analizleri"
  (2021)
  "Yaşam Analizleri, Düşünce Analizleri ve Değer Analizleri olarak çalıştığım üçleme kitap serisinin ilkini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitabımda yaşamın temel ögelerini irdeledim; düşüncenin akıla, aklın doğruluğa, doğruluğun başarıya, başarının özgürlüğe dolaylı devinimlerini, boşluk kavramının net ve sisli kaygılarının analizlerini yaparak, yaşamın bu kavramlarla birliktelik ve karşıtlık olasılıklarını sorguladım."

  4. Kitabı
  "Fotoğrafta Sanat ve Felsefe"
  (2023)
  "Fotoğraf sanatının felsefi boyutuna yolculuk içerikli, sanatın düşünsel boyutunu anlatan bu kitabında, felsefenin sanattaki, özellikle fotoğraf sanatındaki önemini vurguladı. Fotoğraf sanatına katkı adına, uzun yılların felsefe ve sanat üzerine deneysel ve düşünsel birikimlerini bu kitap aracılığıyla sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kitap, fotoğrafın sanat boyutunda nitelikli üretimler yapmanız için size yeni düşünsel ufuklar açacak."

 • Tümel yaşama katkı ve artı değer
  Düşünen insanların fikirleriyle, üreten insanların yapıtlarıyla dünyanın entelektüel birikimine katkıda bulunduklarını, bu düşünce ve yapıtların paylaşımlarının tümel yaşama artı değerler kazandırdıkları inancıyla, bu doğrultudaki her bir katkının gelecekte değer olabileceğini düşünür. Uzun yılların deneysel ve düşünsel birikimlerini yazmak ve yayınlamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor, yaşama katkı vermek ve yararlı bir insan olmak için gayret ediyor.

  "Mahmut Özturan"
  #mahmutozturan